Sản phẩm & dịch vụ
  • Sự phát triển của hệ thống phân phối hiện đại (modern trade) tạo cơ hội cho nhà sản xuất tiếp thị sản phẩm đến người tiêu dùng tại các chuỗi bán lẻ trên Toàn Quốc.

  • Mạng lưới quảng cáo trên màn hình công cộng lớn nhất Việt Nam ("Public Screen" Network)