Tin tức
  • Một chuyên gia từ SessionM, công ty quảng cáo trên điện thoại di động nổi tiếng ở mỹ, tại hội thảo Kỹ thuật quảng cáo New York 2013 đã nhận định nếu đơn thuần dựa vào kết quả dẫn dắt người tiêu dùng click vào một mẫu quảng cáo mobile thì mới chỉ là một nửa của cách thức quảng cáo trên di động.

  • Nền kinh tế thế giới đang bước những bước cực kỳ thận trọng để thoát ra khỏi giai đoạn khủng hoảng. Trong tình hình khó khăn đó, các doanh nghiệp tất yếu tỏ ra chẳng mấy mặn mà với những chiến dịch quảng cáo rầm rộ với kinh phí đầu tư khổng lồ.