Nghiên cứu thị trường
  • Báo cáo này còn cung cấp một số so sánh giữa quảng cáo trên LCD – TV với quảng cáo trên loại hình TV truyền thống. Qua đó giúp cho Goldsun Focus Media có được một cái nhìn tổng quan về thị trường nhằm phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch chiến lượng cho tương lai.

  • Cuộc nghiên cứu này xoay quanh nội dung thói quen sử dụng và thái độ của nhân viên văn phòng (NVVP) đối với phương tiện truyền thông mới là LCD TV trong các toà nhà.

  • Goldsun Focus Media (GFM) đã và đang phát triển một mạng lưới LCD-TV rộng khắp dành cho mục đích quảng cáo tại nơi mua sắm ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

  • Quảng cáo trên màn hình ti vi-LCD ở các nơi công cộng (Public Screen Network) tuy còn khá mới mẻ nhưng đang gây sự chú ý cho nhiều doanh nghiệp.

Các tin khác